DNA test online

Att skaffa ett dna test för släktforskning är enklare än någonsin tidigare. I den här artikeln berättar vi allt du behöver veta såsom vad det kostar att beställa dna test på nätet, samt vilka aktörer det finns att välja på.

Jämför de bästa DNA-testen

Werlabs
Avgift:

595 kronor

Öppettider:
Dygnet runt

Kry är en av Sveriges största plattformar för digital vård. Kry gör det möjligt att träffa erfarna doktorer, psykologer och sjuksköterskor direkt i mobilen, dygnet runt. 
Kry ger en professionell bedömning, behandling, skriver ut recept samt remisser för vidare vård vid behov.

Läkarbesök: 0 :-
Psykologbesök: 100 :-
Läkarbesök barn: 0 :-
Högkostnadsskydd:
Doktor.se
Avgift:
0 kronor
Öppettider:
Dygnet runt

Kry är en av Sveriges största plattformar för digital vård. Kry gör det möjligt att träffa erfarna doktorer, psykologer och sjuksköterskor direkt i mobilen, dygnet runt. 
Kry ger en professionell bedömning, behandling, skriver ut recept samt remisser för vidare vård vid behov.

Läkarbesök: 0 :-
Psykologbesök: 100 :-
Läkarbesök barn: 0 :-
Högkostnadsskydd:
Avgift:
0 kronor
Öppettider:
Dygnet runt

Kry är en av Sveriges största plattformar för digital vård. Kry gör det möjligt att träffa erfarna doktorer, psykologer och sjuksköterskor direkt i mobilen, dygnet runt. 
Kry ger en professionell bedömning, behandling, skriver ut recept samt remisser för vidare vård vid behov.

Läkarbesök: 0 :-
Psykologbesök: 100 :-
Läkarbesök barn: 0 :-
Högkostnadsskydd:
Avgift:
0 kronor
Öppettider:
Dygnet runt

Kry är en av Sveriges största plattformar för digital vård. Kry gör det möjligt att träffa erfarna doktorer, psykologer och sjuksköterskor direkt i mobilen, dygnet runt. 
Kry ger en professionell bedömning, behandling, skriver ut recept samt remisser för vidare vård vid behov.

Läkarbesök: 0 :-
Psykologbesök: 100 :-
Läkarbesök barn: 0 :-
Högkostnadsskydd:
Avgift:
0 kronor
Öppettider:
Dygnet runt

Kry är en av Sveriges största plattformar för digital vård. Kry gör det möjligt att träffa erfarna doktorer, psykologer och sjuksköterskor direkt i mobilen, dygnet runt. 
Kry ger en professionell bedömning, behandling, skriver ut recept samt remisser för vidare vård vid behov.

Läkarbesök: 0 :-
Psykologbesök: 100 :-
Läkarbesök barn: 0 :-
Högkostnadsskydd:

Det finns 3 typer av DNA-test

Bland de tre olika DNA testerna Autosomalt, Y-DNA-test eller Mitokontriellt DNA test så kan det vara svårt att avgöra vilket test man ska beställa. Nedan kan du läsa om vardera tester. 

Autosomalt DNA-test

Vad är autosomalt DNA?

Autosomalt DNA är den DNA som du ärver av dina förfäder, det vill säga din släkt. Detta DNA-test går alltså ganska långt tillbaka i tiden med sina mätningar. Testet visar tack vare det ett träffsäkert resultat, oavsett om det är en man eller en kvinna som tagit testet. 

Vad är autosomalt DNA-test?

Autosomala DNA-tester är de i särklass mest populära DNA-testerna. Främst då du får väldigt mycket viktig information av de här testerna. Här får du alltså reda på vilka gener du ärvt av dina släktingar sedan många år tillbaka i tiden. Du får även ett exakt mått på hur nära släkt du är med personer som matchar med ditt autosomala DNA.

Hur lång tid tillbaka går det att forska?

Med en autosomalt DNA-test kan du få ett träffsäkert resultat ungefär åtta generationer tillbaka i tiden. Anledningen till det är att du delar mindre och mindre DNA med dina förfäder, ju längre bak i tiden du går. 

Du delar alltså halva ditt DNA från din mor samt din far, och en fjärdedel av ditt DNA från dina mor- och farföräldrar (mormor, morfar och farmor och farfar) och så vidare. 

Vad får du reda på via ett autosomalt DNA-test?

Genom att göra ett autosomalt DNA-test får du reda på mer om ditt ursprung, samt var dina förfäder kommer ifrån. Här får alltså bra information om vilka etniska grupper du är släkt med, samt hur nära släkt du är med personer du får DNA-träffar på. 

Det autosomala DNA-testet är sannolikt populärt för att det ger dig så mycket information, samt för att det är enkelt att komma i kontakt med släktingar som man kanske tappat kontakten med. 

Y-DNA-test

Vad är ett Y-DNA-test?

Ett Y-DNA-test är ett DNA-test som bara fungerar på män, då det endast är män som bär på Y-kromosomen. En pojke ärver alltid Y-kromosomer av sin far, som i sin tur ärvt Y-kromosomer av sin pappa och så vidare. 

Vad får du reda på via ett Y-DNA-test?

När du tagit ett Y-DNA-test får du reda på vilka släktingar du har långt bak i tiden. Så även om detta DNA-test bara fungerar på män, får du fortfarande bra information om vilka släktingar du har på den pappas (det vill säga den manliga) sidan. 

Det är vanligt att använda ett Y-DNA-test för att få reda på hur länge sina släktingar har levt, men en klar svaghet med detta test är att du bara kartlägger släktingar på din pappas sida. För att få reda på vilka släktingar du har på din mammas sida ska du i stället göra ett mtDNA-test.

Mitokontriellt DNA-test

Vad är ett Mitokontriellt DNA-test?

Ett mitokontriellt DNA-test, som även kallas för ett mtDNA-test, är ett test som bara visar vilka gener du ärvt från din moder. Men trots det kan testet göras på såväl män som kvinnor, till skillnad från Y-DNA-testet som bara kan göras på män.

Vad lär man sig med ett mtDNA-test?

När du tar ett mtDNA-test får du reda på vilka släktingar du har på din mammas sida. En klar styrka med mtDNA-test är även att du får ett exakt resultat, då denna typ av DNA-test fokuserar på det DNA som finns utanför cellerna, som ändras väldigt lite över tid.

Ett mtDNA-test ger dig alltså träffsäker information om vilka släktingar du haft på din mammas sida under de senaste 50 generationerna.

Svar på vanliga frågor

Doktor + kort

DNA är en förkortning på deoxiribonukleinsyra, som är någonting som finns på allt levande på jorden. DNA ser ut som långa kedjor, som fungerar som ett beslutssystem som bestämmer vad dina celler ska göra. Ditt DNA:s främsta funktion är att långtidsförvara information. 

Tack vare att informationen lagras över en längre tid finns det en plan över hur din kropp ska utvecklas och fungera.

Vanligtvis tar du ditt DNA med hjälp av en tops som dras längs med insidan av kinden. Det är inte heller ovanligt att DNA-företaget vill ha ett salivprov på dig. Även om många föredrar att topsa fram sitt DNA är båda av de metoder som nämnts ovan precis lika effektiva.

Ett DNA-test kostar i regel mellan cirka 500 och 1 000 kr. Det lägsta priset på cirka 500 kr får du i regel bara när något DNA-företag kör en kampanj, medan det egentliga snittpriset per DNA-test oftast ligger på cirka 800 kronor inklusive moms, men exklusive frakt. 

Ett DNA-test som både inkluderar moms och frakt kostar oftast cirka 900 kr.

Ja, du kan ge bort ett DNA-test som present. Det bästa med att ge bort ett DNA-test som gåva är att din egen släktforskning blir mer träffsäker så fort gåvomottagaren skickar in sitt DNA-test. Detta då DNA-test-företaget då har en större databas med personer i din närhet.

Utöver den ökade träffsäkerheten uppskattar i princip alla att få ett DNA-test som gåva, då det är en unik och intressant present som mottagaren säkert inte förväntat sig.

Ja, du kan se om du tillhör en ursprungsbefolkning med hjälp av ett DNA-test. Om du har släkt i Sverige kan du alltså se om du är släkt med samerna. Värt att notera är att du i detta fall ska ta ett mtDNA-test och ett Y-DNA-test, och inte ett autosomalt test. Detta då autosomala tester bara går cirka åtta generationer bak i tiden.

Det blir alltså ganska dyrt att ta både ett mtDNA-test och ett Y-DNA-test, men om du vill ha reda på vilken släkt du har långt bak i tiden är det absolut värt pengarna att kombinera de båda testerna.

Nej, det finns ingen som erbjuder gratis DNA-tester som du beställer på nätet. Du måste i regel betala minst 500 kronor per DNA-test, då det företag som DNA-testar dig måste kunna täcka sina kostnader för exempelvis labbutrustning och personal. 

När ska du ta vilket DNA-test?

När ska du ta ett autosomalt DNA-test?

Autosomala DNA-test fungerar bäst när du vill ha information om alla dina förfäder, alltså inte bara förfäder på din mammas eller din pappas sida. Tack vare att du får ett brett resultat ser du enkelt var dina förfäder hade sina rötter.

Den stora svagheten är att du bara kan forska 8 generationer bak i tiden, så om du vill forska längre bak i tiden än så ska du välja ett annat alternativ.

När ska du ta ett mtDNA-test?

Det så kallade mtDNA-testet passar bäst om du vill leta långt bak i tiden. Detta då du via ett mtDNA-test kan få reda på vilka släktingar du har på din mammas sida tusentals år bakåt i tiden. Men om du vill hitta en nuvarande släkting rekommenderar vi ett autosomalt test i stället, då du här inte får svar på vilka släktingar du har på din pappas sida.

När ska du ta ett Y-DNA-test?

Ett Y-DNA-test passar bäst när du vill ta reda på vem du är släkt med på din pappas sida. Precis som när det kommer till mtDNA-testet får du bara reda på halva släktträdet, men du kan samtidigt gå över 50 generationer tillbaka när du tar ett Y-DNA-test. 

En klar nackdel med detta test är att det bara fungerar på män, så kvinnor blir således tvungen att övertyga en nära manlig släkting att ta testet.