Psykolog

Att bli en legitimerad psykolog är en omfattande process som kräver både akademisk utbildning och praktisk erfarenhet. Det första steget på denna resa är att genomgå en femårig universitetsutbildning inom psykologi. Denna utbildning ger en bred grund inom psykologins olika områden, inklusive utvecklingspsykologi, socialpsykologi, kognitiv psykologi, personlighetspsykologi och neuropsykologi. Utbildningen ger också en introduktion till psykoterapi, vilket är en central del av många psykologers arbete.

Att prata med en psykolog, oavsett syfte, är något de flesta människor skulle dra nytta av. Psykologi har alltid varit associerat med ett behandla mentala bekymmer eller sjukdomar, men faktum är att idag är det mer vanligt än någonsin att träffa en psykolog regelbundet av en uppsjö av olika anledningar.Det kan handla om självutveckling, så som att bli bättre på att hantera stressfulla situationer eller bli bättre på att tala.

Vissa idrottsmän anlitar psykologer för att ta nästa nivå i deras idrottsliv, och vissa talar med psykologer för att komma tillbaka från skador eller traumatiska förluster.

Psykologer har ett mångsidigt yrke, och är ofta specialiserad inom ett ämne.

Via våra rekommenderade appar kan du träffa en psykolog i ett medicinskt eller terapeutisk syfte, men du kan givetvis också ta kontakt med våra rekommenderade psykologer direkt ur ett helt annat syfte.

Hur blir man psykolog?

Efter att ha slutfört den akademiska utbildningen, måste blivande psykologer genomföra ett år av praktisk tjänstgöring för psykologer (PTP). Detta kan liknas vid läkarnas allmänna tjänstgöring (AT), där man arbetar under handledning för att tillämpa och fördjupa de kunskaper och färdigheter man har förvärvat under utbildningen. PTP-året ger också en möjlighet att få erfarenhet av att arbeta med olika patientgrupper och inom olika delar av hälso- och sjukvården.

När psykologen har genomgått både utbildning och ett års praktiskt tjänstgöring, kan hen ansöka om legitimation via Socialstyrelsen. Legitimationen fungerar som en garanti för att personen har de kunskaper och färdigheter som krävs för att utöva yrket på ett säkert och effektivt sätt. Det innebär också att titeln psykolog, inom hälso- och sjukvård, är en skyddad titel och får inte användas av någon som inte är legitimerad psykolog.

Psykolog Online

Psykologen kommer senare börja arbeta inom ett, oftast, specifikt område. Antingen privat eller inom allmänna vården. En som arbetar inom den allmänna vården kan oftast specialisera sig på någonting som vården kan erbjuda. Det kan handla om att vara specialiserad på vissa typer av sjukdomar eller mentala bekymmer, där man arbetar nästintill uteslutande med att ställa diagnos, behandla och uppfölja med patienter av den specifika kategorin.

En privat psykolog kan arbeta med precis samma sak, men kan även specialisera sig på moment inom psykologin som inte erbjuds av allmänvården. Det kan handla om idrottspsykolog, coaching, forskning eller arbeta inom kriminalvården.

Oavsett vilken väg dem väljer, så har dem en gemensam grund att stå på och för att kallas psykolog över huvud taget så behöver man ha genomfört den kompletta utbildningen och PTP.

En vanlig typ av behandling som sträcker sig över de flesta specialiseringarna för en psykolog, är så kallad “Kognitiv Beteende Terapi”, eller KBT.

KBT är en längre behandlingsprocess som används för att hantera en persons nuvarande tillstånd och för att hjälpa denne förändra sig själv och sitt beteende runtomkring tillståndet, snarare än att direkt försöka bota det.

En person med t.ex. ADHD eller Bipolär sjukdom kan dämpa sina symptom med medicin, men man kan aldrig “bota” dem. Detta innebär att KBT är en väldigt effektiv behandling för individer med dessa diagnoser, då man som drabbad kan lära sig hantera dem och leva med dem, snarare än att lida av dem.

Du kan läsa mer om KBT via länken nedan, eller ta kontakt med en psykolog online via någon av de rekommenderade apparna under den!

Prata med en Psykolog online, enkelt och helt kostnadsfritt

Via apparna vi har listat nedan kan du komma i kontakt med en psykolog online. Det är helt kostnadsfritt för dig att ladda ner och apparna tar heller inte ut någon besöksavgift.

Att tala med en psykolog är idag mer lättillgängligt än någonsin, men via den ‘vanliga’ vården kan det vara väldigt svårt att få en tid. Därför kan du istället vända dig till läkare online apparna och tala med en psykolog online direkt.

Öppet alla dagar

98% patientnöjdhet

Vårdmöten på 25 språk

Avgift:
gratis

Öppettider:
Dygnet runt

Om Kry

Kry är Sveriges största plattformar för digital vård. Kry gör det möjligt att träffa erfarna doktorer, psykologer och sjuksköterskor direkt i mobilen, dygnet runt.
Kry ger en professionell bedömning, behandling, skriver ut recept samt remisser för vidare vård vid behov.

Användning

Säkra betalningar:

BankID:

Fungerar utomlands:

98% patientnöjdhet:

Avgifter

Läkarbesök:

 0 :-

Psykologbesök:

 100 :-

Läkarbesök barn:

 0 :-

Högkostnadsskydd:

Gynekolog:

Recept

Skriva recept:

Förnya recept:

Preventivmedel:

Narkotikaklassade:

Hemleverans:

Vård

Fysiska mottagningar:

Drop-in:

Boka tider:

Remisser:

Återbesök:

Intyg

Antal dagar:

10

Sjukskrivning:

VAB:

Sjukintyg:

Öppet dygnet runt

4,7 av 5 i patientnöjdhet

Helt gratis

Avgift:
0 kronor

Öppettider:
Dygnet runt

Om Doktor.se

Doktor.se är en av sveriges mest populära digitala vårdplattformar. Bolaget bedriver även fysiska vårdcentraler. Doktor.se grundades 2016, och är en av dem första digitala aktörerna på marknaden.

Användning

Säkra betalningar:

BankID:

Fungerar utomlands:

98% patientnöjdhet:

Avgifter

Läkarbesök:

100 :-

Psykologbesök:

 100 :-

Läkarbesök barn:

 0 :-

Högkostnadsskydd:

Gynekolog:

0 :-

Recept

Skriva recept:

Förnya recept:

Preventivmedel:

Narkotikaklassade:

Hemleverans:

Vård

Fysiska mottagningar:

Drop-in:

Boka tider:

Remisser:

Återbesök:

Intyg

Antal dagar:

14

Sjukskrivning:

VAB:

Sjukintyg:

Öppet dygnet runt

4,9 i App Store

94% får hjälp

Avgift:
0 kronor

Öppettider:
Dygnet runt

Om Min Doktor

Min Doktor är en digital vårdcentral. Man har även ett fåtal fysiska vårdcentraler runt om i landet. De erbjuder även vaccinationsmottagningar över hela Sverige.
När det gäller digital vårt så ligger dem något i underkant.

Användning

Säkra betalningar:

BankID:

Fungerar utomlands:

98% patientnöjdhet:

Avgifter

Läkarbesök:

100 :-

Läkarbesök (0-18år):

0 :-

Psykologbesök:

 100 :-

Psykologbesök (0-18år):

0 :-

Barnmorska:

 0 :-

Sjuksöterska:

 0 :-

Fysioterapeut:

 0 :-

Gynekolog:

 0 :-

Högkostnadsskydd:

Recept

Skriva recept:

Förnya recept:

Preventivmedel:

Narkotikaklassade:

Hemleverans:

Vård

Fysiska mottagningar:

Drop-in:

Boka tider:

Remisser:

Återbesök:

Intyg

Antal dagar:

14

Sjukskrivning:

VAB:

Sjukintyg:

Öppet dygnet runt

4,9 i App Store

94% får hjälp

Avgift:
0 kronor

Öppettider:
Dygnet runt

Om Doktor24

Min Doktor är en digital vårdcentral. Man har även ett fåtal fysiska vårdcentraler runt om i landet. De erbjuder även vaccinationsmottagningar över hela Sverige.
När det gäller digital vårt så ligger dem något i underkant.

Användning

Säkra betalningar:

BankID:

Fungerar utomlands:

App:

Användarvänlighet:

3,7/5

Avgifter

Läkarbesök:

100 :-

Läkarbesök (0-19år):

0 :-

Psykologbesök:

 100 :-

Psykologbesök (0-19år):

0 :-

Barnmorska:

 0 :-

Sjuksöterska:

 0 :-

Fysioterapeut:

 0 :-

Gynekolog:

 0 :-

Högkostnadsskydd:

Frikort:

Recept

Skriva recept:

Förnya recept:

Preventivmedel:

Narkotikaklassade:

Hemleverans:

Vård

Fysiska mottagningar:

Drop-in:

Boka tider:

Remisser:

Återbesök:

Intyg

Antal dagar:

14

Sjukskrivning:

VAB:

Sjukintyg:

Öppet dygnet runt

App finns

Snabb hjälp

Avgift:
0 kronor

Öppettider:
9-12 vardagar

Om Kry

Kry är en av Sveriges största plattformar för digital vård. Kry gör det möjligt att träffa erfarna doktorer, psykologer och sjuksköterskor direkt i mobilen, dygnet runt.
Kry ger en professionell bedömning, behandling, skriver ut recept samt remisser för vidare vård vid behov.

Funktion

BankID:

Säkra betalningar:

Fungerar utomlands:

Avgifter

Läkarbesök:

0 :-

Psykologbesök:

 100 :-

Läkarbesök barn:

 0 :-

Högkostnadsskydd:

Vårdmöjligheter

Fysiska mottagningar:

Drop-in:

Bokningsbara tider:

Remisser:

Återbesök:

Vårdmöjligheter

Skriva recept:

Narkotikaklassade:

Preventivmedel:

Hemleverans:

Intyg

Narkotikaklassade:

Preventinmedel:

Hemleverans:

Psykolog

Vad gör en psykolog?

En legitimerad psykolog kan arbeta inom en mängd olika områden och med olika typer av behandlingsformer. Många psykologer specialiserar sig på att erbjuda psykoterapi, vilket kan innebära att arbeta med individer, par, familjer eller grupper för att hjälpa dem att hantera psykiska problem och förbättra deras psykiska hälsa. Andra psykologer kan fokusera på att utföra neuropsykiatriska utredningar, vilket innebär att bedöma och diagnostisera tillstånd som ADHD, autism och andra neuropsykiatriska tillstånd.

Förutom att arbeta inom hälso- och sjukvården, kan psykologer också arbeta inom områden som arbets- och organisationspsykologi, där de kan bidra till att förbättra arbetsmiljön, öka medarbetarnas välbefinnande och produktivitet, och hantera konflikter och förändringar på arbetsplatsen.

Oavsett inriktning så är en person med titeln “psykolog” utbildad på samma grund och legitimerad efter sin PTP.

Psykologer som arbetar inom privata sektorn med till exempel organisationpsykologi har en viktig uppgift att bidra till personalens välbefinnande i stressiga miljöer eller konflikthantering.Vissa stora internationella företag kan även erbjuda regelbundna samtal med en psykolog för att öka produktiviteten och välmåendet på arbetsplatsen.

I Sverige är det mindre vanligt men denna typ av psykolog, men något som finns en större utsträckning är exempelvis idrottspsykologi.

Idrottspsykologi är ett fascinerande och dynamiskt område som kombinerar insikter från psykologi med en djup förståelse för idrott och fysisk prestation. Detta område fokuserar på hur psykologiska faktorer kan påverka fysisk prestation, samt hur deltagande i sport och fysisk aktivitet kan påverka en individs psykologiska välbefinnande.

En psykolog med inriktning på idrottspsykologi kombinerar de grundläggande principerna av klassisk psykologi med en djupare grävning inom idrott och fysiskt prestation. Idrottspsykologi är ett fascinerande ämne som ofta ger grund till intressanta studier som senare kan användas även hos ‘vanliga’ människor. Vad som skiljer en elitidrottare och en ‘amatöridrottare är oftast deras mentalitet och vilja att bli bättre. Talang spelar såklart roll, men med rätt “mindset” kan man komma långt.

En central aspekt av idrottspsykologi är att förstå och förbättra idrottares mentala förberedelser och prestationer. Idrottspsykologer arbetar med idrottare på alla nivåer, från amatörer till elitidrottare, för att hjälpa dem att hantera pressen och stressen som kommer med konkurrens, förbättra deras självförtroende och motivation, och utveckla effektiva strategier för att hantera utmaningar och motgångar. Detta kan innebära att man använder tekniker som målsättning, visualisering, avslappningstekniker och självprat för att förbättra idrottares mentala styrka och motståndskraft.

Dessa tekniker kanske du känner igen själv, då det utöver idrottspsykologin kan användas av en vanlig person också. Ofta när man talar om personlig utveckling eller generell utveckling i livet så pratar man ungefär om samma saker. Målsättning, visualisering och att ha ett mantra, är något som inte bara är till för den absoluta toppen av idrottsmän, utan även för dig som bara vill utvecklas och leva att bättre liv.

Oavsett om psykologen är specialiserad på idrott eller inte, så kan de flesta hjälpa dig på samma sätt. Och i dagens samhälle är det enklare än någonsin att få tala med en psykolog då en stor del av den branschen har flyttats online.

söker du en psykolog online av ett mer medicinsk syfte, så är det ingen skillnad för dig heller. Du kan enkelt ta kontakt med en psykolog via någon av våra rekommenderade appar, om du scrollar lite längre ner på denna sida.

Vänta inte med din personliga utveckling eller få hjälp med dina besvär. Ta klivet!

Psykologiska begrepp i vardagen

Psykologi är ett omfattande ämnesområde som har gett oss många begrepp vi använder i vardagen. Många av begreppen är såklart enkla att tyda, men faktum är att en del av dem grundar sig i något som kanske inte riktigt betyder samma sak som det du och jag använder i en vardaglig konversation. Begreppet “Depressiv” och “Deppig” kan användas för att beskriva någon som är ‘lite nere’ eller ‘har en dålig dag. Men faktum är att depression är egentligen en väldigt vanlig och allvarlig mental åkomma som är förödande eller till och med dödlig. Givetvis skulle ingen psykolog hålla det emot dig om du använder ett sådant begrepp, men det kan vara värt att undersöka vad dessa begrepp egentligen betyder på en klinisk nivå.

 1. Kognitiv dissonans: Detta begrepp beskriver den obehagliga känslan som uppstår när en person håller två motsägelsefulla tankar, åsikter eller övertygelser samtidigt, eller när en persons beteende strider mot deras värderingar eller övertygelser. För att lindra denna känsla, kan människor ändra sina åsikter eller beteenden, eller rationalisera bort motsägelserna. Ett praktiskt exempel på kognitiv dissonans är en person som röker, men vet om att rökandet är dåligt för en. Eller en person som äter mycket och onyttig mat, fastän personen vet om att det är farligt. Kognitiv dissonans är ingen “sjukdom” utan något som kan inträffa vem som helst.

 2. Projektion: Projektion är en försvarsmekanism där en person tillskriver sina egna oacceptabla känslor, tankar eller önskemål till någon annan. Till exempel kan en person som känner sig osäker på sin egen kompetens anklaga andra för att ifrågasätta deras förmåga. I ett aktivt skede kallas detta att “projicera”. 

 3. Empati: Empati är förmågan att förstå och dela någon annans känslor. Det är en viktig del av mänsklig social interaktion och hjälper oss att bygga starka och stödjande relationer. Att vara empatisk är ett begrepp som används mycket i vardagen, och bör inte förväxlas med “sympati”. Man kan enkelt säga att Empati är att känna ‘med’ någon, och sympati är att känna ‘för’ någon. Psykologer talar om empatiska individer som har en högre eller lägre nivå av empati, och i många fall kan de extrema delarna av båda ändar vara problematiska. 

 4. Självkänsla: Självkänsla är en persons övergripande värdering av sig själv och sin egen värde. En person med hög självkänsla tror på sin egen förmåga och värde, medan en person med låg självkänsla kan tvivla på sig själv och känna sig mindre värdig eller kompetent.

 5. Inlärning: Inlärning är processen genom vilken vi förvärvar nya kunskaper, färdigheter eller beteenden. Detta kan ske genom direkt erfarenhet, observation, eller genom att ta emot information och feedback från andra.

 6. Motivation: Motivation är den drivkraft som får oss att agera för att uppnå våra mål. Det finns många olika teorier om motivation,  som föreslår att människor strävar efter att uppfylla en serie av behov, från grundläggande fysiologiska behov till behovet av självförverkligande. Motivation är något vi pratar om ofta, och det är ett väldigt flyktig begrepp. Många förväxlar “motivation” och “disciplin”, inte i en form av direkt förväxling utan snarare för att förklara missade mål eller dåliga rutiner. Att vara motiverad är en otrolig känsla och kan leda dig på spännande nya resor och ta dig an nya utmaningar. Disciplin är dock det som får dig att fortsätta. Att vara motiverad att träna är väldigt bra, men disciplinen får dig att fortsätta. 
  Om en individ har svårt att motivera sig till att göra något allas, finns det en rad psykologiska förklaringar för detta och en psykolog kan arbeta med att hjälpa individen på traven.

 7. Stress: Stress är en känslomässig och fysisk reaktion på utmaningar eller hot. Medan en viss mängd stress kan vara motiverande och hjälpa oss att prestera under press, kan för mycket stress leda till utmattning, sjukdom och psykiska problem. Stress är en av de grundläggande orsakerna till ångest och depression. 

 8. Ångest: Ångest är en känsla av oro, nervositet eller rädsla som kan vara kopplad till en specifik situation eller vara mer generell och odefinierad. Ångest kan vara en normal reaktion på stress, men när den blir överväldigande eller långvarig kan den leda till ångestsyndrom eller andra psykiska hälsoproblem. 

 9. Depression: Depression är en psykisk sjukdom som kännetecknas av ihållande känslor av sorg, förlust av intresse eller glädje i aktiviteter, och svårigheter med att utföra dagliga uppgifter. Det är en allvarlig sjukdom som kräver behandling, och det är inte samma sak som att känna sig lite nere eller ledsen.

 10. Förnekelse: Förnekelse är en försvarsmekanism där en person vägrar att erkänna verkligheten av en situation, särskilt när den är obehaglig eller hotande. Till exempel kan en person som har problem med alkohol förneka att de har ett problem, trots bevis för motsatsen.

 11. Beteendemodifiering: Beteendemodifiering är en terapeutisk teknik som syftar till att ändra oönskade beteenden genom att använda principer från inlärningsteori, såsom positiv förstärkning (belöning av önskat beteende) och negativ förstärkning (undvikande av obehagliga konsekvenser).

 12. Mental hälsa: Mental hälsa är ett övergripande begrepp som innefattar vårt emotionella, psykologiska och sociala välbefinnande. Det påverkar hur vi tänker, känner och agerar, och det hjälper oss att hantera stress, relatera till andra och fatta beslut.

Givetvis finns det en uppsjö av andra begrepp från psykologins värd som används i vardagen. Vi kanske inte kan gå igenom dem alla här, men det kan vara intressant att ta med sig. 

Om du känner att något av ovanstående begrepp passar in på dig, eller om du bara generellt vill tala med en psykolog, så kan du göra det genom att ta kontakt via någon av våra rekommenderade appar. 

 

Boka tid hos Psykolog

Tala med en psykolog enkelt via någon av de rekommenderade apparna. Ladda ner, verifiera dig med bank id och sedan följer du anvisningarna för att sedan få komma i kontakt med rätt typ av vårdgivare

Apparna är helt kostnadsfria att ladda ner och använda. 

Öppet alla dagar

98% patientnöjdhet

Vårdmöten på 25 språk

Avgift:
gratis

Öppettider:
Dygnet runt

Om Kry

Kry är Sveriges största plattformar för digital vård. Kry gör det möjligt att träffa erfarna doktorer, psykologer och sjuksköterskor direkt i mobilen, dygnet runt.
Kry ger en professionell bedömning, behandling, skriver ut recept samt remisser för vidare vård vid behov.

Användning

Säkra betalningar:

BankID:

Fungerar utomlands:

98% patientnöjdhet:

Avgifter

Läkarbesök:

 0 :-

Psykologbesök:

 100 :-

Läkarbesök barn:

 0 :-

Högkostnadsskydd:

Gynekolog:

Recept

Skriva recept:

Förnya recept:

Preventivmedel:

Narkotikaklassade:

Hemleverans:

Vård

Fysiska mottagningar:

Drop-in:

Boka tider:

Remisser:

Återbesök:

Intyg

Antal dagar:

10

Sjukskrivning:

VAB:

Sjukintyg:

Öppet dygnet runt

4,7 av 5 i patientnöjdhet

Helt gratis

Avgift:
0 kronor

Öppettider:
Dygnet runt

Om Doktor.se

Doktor.se är en av sveriges mest populära digitala vårdplattformar. Bolaget bedriver även fysiska vårdcentraler. Doktor.se grundades 2016, och är en av dem första digitala aktörerna på marknaden.

Användning

Säkra betalningar:

BankID:

Fungerar utomlands:

98% patientnöjdhet:

Avgifter

Läkarbesök:

100 :-

Psykologbesök:

 100 :-

Läkarbesök barn:

 0 :-

Högkostnadsskydd:

Gynekolog:

0 :-

Recept

Skriva recept:

Förnya recept:

Preventivmedel:

Narkotikaklassade:

Hemleverans:

Vård

Fysiska mottagningar:

Drop-in:

Boka tider:

Remisser:

Återbesök:

Intyg

Antal dagar:

14

Sjukskrivning:

VAB:

Sjukintyg:

Öppet dygnet runt

4,9 i App Store

94% får hjälp

Avgift:
0 kronor

Öppettider:
Dygnet runt

Om Min Doktor

Min Doktor är en digital vårdcentral. Man har även ett fåtal fysiska vårdcentraler runt om i landet. De erbjuder även vaccinationsmottagningar över hela Sverige.
När det gäller digital vårt så ligger dem något i underkant.

Användning

Säkra betalningar:

BankID:

Fungerar utomlands:

98% patientnöjdhet:

Avgifter

Läkarbesök:

100 :-

Läkarbesök (0-18år):

0 :-

Psykologbesök:

 100 :-

Psykologbesök (0-18år):

0 :-

Barnmorska:

 0 :-

Sjuksöterska:

 0 :-

Fysioterapeut:

 0 :-

Gynekolog:

 0 :-

Högkostnadsskydd:

Recept

Skriva recept:

Förnya recept:

Preventivmedel:

Narkotikaklassade:

Hemleverans:

Vård

Fysiska mottagningar:

Drop-in:

Boka tider:

Remisser:

Återbesök:

Intyg

Antal dagar:

14

Sjukskrivning:

VAB:

Sjukintyg:

Öppet dygnet runt

4,9 i App Store

94% får hjälp

Avgift:
0 kronor

Öppettider:
Dygnet runt

Om Doktor24

Min Doktor är en digital vårdcentral. Man har även ett fåtal fysiska vårdcentraler runt om i landet. De erbjuder även vaccinationsmottagningar över hela Sverige.
När det gäller digital vårt så ligger dem något i underkant.

Användning

Säkra betalningar:

BankID:

Fungerar utomlands:

App:

Användarvänlighet:

3,7/5

Avgifter

Läkarbesök:

100 :-

Läkarbesök (0-19år):

0 :-

Psykologbesök:

 100 :-

Psykologbesök (0-19år):

0 :-

Barnmorska:

 0 :-

Sjuksöterska:

 0 :-

Fysioterapeut:

 0 :-

Gynekolog:

 0 :-

Högkostnadsskydd:

Frikort:

Recept

Skriva recept:

Förnya recept:

Preventivmedel:

Narkotikaklassade:

Hemleverans:

Vård

Fysiska mottagningar:

Drop-in:

Boka tider:

Remisser:

Återbesök:

Intyg

Antal dagar:

14

Sjukskrivning:

VAB:

Sjukintyg:

Öppet dygnet runt

App finns

Snabb hjälp

Avgift:
0 kronor

Öppettider:
9-12 vardagar

Om Kry

Kry är en av Sveriges största plattformar för digital vård. Kry gör det möjligt att träffa erfarna doktorer, psykologer och sjuksköterskor direkt i mobilen, dygnet runt.
Kry ger en professionell bedömning, behandling, skriver ut recept samt remisser för vidare vård vid behov.

Funktion

BankID:

Säkra betalningar:

Fungerar utomlands:

Avgifter

Läkarbesök:

0 :-

Psykologbesök:

 100 :-

Läkarbesök barn:

 0 :-

Högkostnadsskydd:

Vårdmöjligheter

Fysiska mottagningar:

Drop-in:

Bokningsbara tider:

Remisser:

Återbesök:

Vårdmöjligheter

Skriva recept:

Narkotikaklassade:

Preventivmedel:

Hemleverans:

Intyg

Narkotikaklassade:

Preventinmedel:

Hemleverans: