KBT

Kognitiv beteendeterapi, ofta förkortat KBT, är en vetenskapligt stödd behandlingsmetod som används för att hantera en rad olika psykiska tillstånd, inklusive ångest, depression, ätstörningar och posttraumatiskt stressyndrom. KBT bygger på tanken att våra tankar, känslor och handlingar är djupt sammankopplade, och att förändringar i ett av dessa områden kan ha en påverkan på de andra. Genom att arbeta med en online-psykolog kan individer lära sig att identifiera och förändra destruktiva tankesätt och beteenden, vilket kan leda till positiva förändringar i deras allmänna mentala välbefinnande.

Online-KBT är ett kraftfullt alternativ till traditionell terapi och har visat sig vara effektivt för behandling av en mängd psykologiska besvär och mental utveckling. KBT Online innebär oftast att du arbetar med en kvalificerad psykolog via videokonferens, chatt eller e-post, vilket öppnar dörren för individer som kanske inte har tillgång till kvalitativa psykologtjänster i deras geografiska område.

En stor fördel med KBT på nätet är dess flexibilitet. Du kan schemalägga sessioner när det passar dig, vilket är särskilt praktiskt för de med hektiska liv eller för de som kanske inte kan resa till ett traditionellt psykologkontor. Dessutom ger online-KBT en större grad av privatliv, vilket kan vara till fördel för de individer som kanske känner sig obekväma med att söka psykologhjälp.

När du inleder med online-KBT, kommer du vanligtvis att arbeta med din psykolog för att identifiera och förstå de negativa tankemönster och beteenden som bidrar till ditt psykologiska obehag. Du kommer sedan att lära dig en rad olika strategier och tekniker för att förändra dessa tankemönster och beteenden. Dessa kan inkludera saker som att utmana negativa tankar, öka ditt engagemang i positiva aktiviteter, och utveckla mer effektiva sätt att hantera stress och ångest.

Online-psykologer som specialiserar sig på KBT har omfattande utbildning och erfarenhet inom detta område och är väl rustade med den kunskap och de verktyg som behövs för att erbjuda mest effektiv behandling. De håller sig också à jour med de senaste forskningsresultaten inom KBT och mental hälsa, vilket säkerställer att du får den mest uppdaterade och effektiva vården.

Slutligen är online-KBT ett effektivt och tillgängligt alternativ för dem som söker psykologisk hjälp. Oavsett om du kämpar med ångest, depression eller något annat psykiskt tillstånd, kan att arbeta med en online-psykolog och använda KBT-tekniker hjälpa dig att förbättra din mentala hälsa och livskvalitet. Genom att erbjuda kvalificerade psykologtjänster på distans gör online-KBT psykologisk hjälp mer tillgänglig än någonsin tidigare.

Kontakta Psykolog Online och påbörja KBT Behandling

Via apparna vi har listat nedan kan du komma i kontakt med en psykolog online. Det är helt kostnadsfritt för dig att ladda ner och apparna tar heller inte ut någon besöksavgift.

Att tala med en psykolog är idag mer lättillgängligt än någonsin, men via den ‘vanliga’ vården kan det vara väldigt svårt att få en tid. Därför kan du istället vända dig till läkare online apparna och tala med en psykolog online direkt.

Öppet alla dagar

98% patientnöjdhet

Vårdmöten på 25 språk

Avgift:
gratis

Öppettider:
Dygnet runt

Om Kry

Kry är Sveriges största plattformar för digital vård. Kry gör det möjligt att träffa erfarna doktorer, psykologer och sjuksköterskor direkt i mobilen, dygnet runt.
Kry ger en professionell bedömning, behandling, skriver ut recept samt remisser för vidare vård vid behov.

Användning

Säkra betalningar:

BankID:

Fungerar utomlands:

98% patientnöjdhet:

Avgifter

Läkarbesök:

 0 :-

Psykologbesök:

 100 :-

Läkarbesök barn:

 0 :-

Högkostnadsskydd:

Gynekolog:

Recept

Skriva recept:

Förnya recept:

Preventivmedel:

Narkotikaklassade:

Hemleverans:

Vård

Fysiska mottagningar:

Drop-in:

Boka tider:

Remisser:

Återbesök:

Intyg

Antal dagar:

10

Sjukskrivning:

VAB:

Sjukintyg:

Öppet dygnet runt

4,7 av 5 i patientnöjdhet

Helt gratis

Avgift:
0 kronor

Öppettider:
Dygnet runt

Om Doktor.se

Doktor.se är en av sveriges mest populära digitala vårdplattformar. Bolaget bedriver även fysiska vårdcentraler. Doktor.se grundades 2016, och är en av dem första digitala aktörerna på marknaden.

Användning

Säkra betalningar:

BankID:

Fungerar utomlands:

98% patientnöjdhet:

Avgifter

Läkarbesök:

100 :-

Psykologbesök:

 100 :-

Läkarbesök barn:

 0 :-

Högkostnadsskydd:

Gynekolog:

0 :-

Recept

Skriva recept:

Förnya recept:

Preventivmedel:

Narkotikaklassade:

Hemleverans:

Vård

Fysiska mottagningar:

Drop-in:

Boka tider:

Remisser:

Återbesök:

Intyg

Antal dagar:

14

Sjukskrivning:

VAB:

Sjukintyg:

KBT Behandling

Kognitiv beteendeterapi (KBT) är en form av psykoterapi som inriktar sig på att hjälpa individer att ändra negativa tankemönster och beteenden för att förbättra deras psykiska hälsa. KBT kan utföras personligen eller online, och båda metoderna har visat sig vara effektiva. Här kommer vi att fokusera på processen för en typisk KBT-session, vilken kan ge insikt om du funderar på att söka sådan behandling.

Behandlingen börjar oftast med en initial bedömning där terapeuten och klienten tillsammans identifierar problemområden och sätter upp behandlingsmål. Denna bedömning kan inkludera en granskning av klientens tidigare och nuvarande livsförhållanden, mentala hälsa och beteendemönster. Målet är att förstå klientens svårigheter i sammanhanget av deras livshistoria och nuvarande situation.

Efter den initiala bedömningen inleds behandlingen med terapeutiska sessioner. Dessa sessioner är oftast strukturerade och följer en viss agenda. I början av varje session går terapeuten och klienten igenom vad som diskuterades under den föregående sessionen och hur klienten har mått sedan dess. De diskuterar också eventuell hemläxa som klienten kanske har fått, som att öva på nya färdigheter eller tekniker.

Under sessionen kommer terapeuten att introducera och förklara olika KBT-tekniker som är relevanta för klientens specifika problem. Dessa tekniker kan inkludera kognitiva omstruktureringar (att utmana och förändra negativa tankemönster), beteendestrategier (såsom gradvis exponering för rädslaframkallande situationer vid behandling av ångest) och problemlösningstekniker.

KBT Terapi

KBT

“KBT Terapi” kanske du har hört eller sagt, men själva “Terapi” på slutet är överflödigt då KBT redan står för Kognitiv Beteendeterapi, men det är rätt vanligt att höra detta uttryck och inget konstigt egentligen. När KBT Behandlingen påbörjas kommer Terapeuten och klienten att arbeta tillsammans för att tillämpa dessa tekniker på klientens specifika situationer och problem. Klienten kommer att uppmanas att aktivt delta och engagera sig i denna process, eftersom detta kan hjälpa dem att bättre förstå och tillämpa de tekniker de lär sig.

Mot slutet av varje session kommer terapeuten och klienten att diskutera och planera för nästa session. De kommer också att diskutera eventuell hemläxa som klienten ska arbeta med fram till nästa session. Denna hemläxa kan inkludera att öva på de tekniker som lärts ut under sessionen, eller att uppmärksamma och registrera specifika tankar, känslor och beteenden mellan sessionerna.

KBT-behandlingen avslutas vanligtvis när klienten har uppnått sina behandlingsmål, eller när klienten och terapeuten är överens om att ytterligare sessioner inte är nödvändiga. Avslutningsprocessen kan inkludera en granskning av det som har lärt ut under behandlingen, en diskussion om eventuella framtida svårigheter som kan uppstå och hur klienten kan hantera dessa, samt planering för att upprätthålla de förändringar som har gjorts.

Sammanfattningsvis är KBT en strukturerad och målinriktad behandlingsmetod som kan vara mycket effektiv för att hantera en rad psykiska hälsoproblem. Med aktivt deltagande från klientens sida kan KBT hjälpa individer att utveckla verktyg och färdigheter för att hantera och övervinna sina psykiska hälsoutmaningar.

KBT behandling direkt i telefonen
Via apparna vi har listat nedan kan du komma i kontakt med en psykolog online. Det är helt kostnadsfritt för dig att ladda ner och apparna tar heller inte ut någon besöksavgift.

Att tala med en psykolog är idag mer lättillgängligt än någonsin, men via den ‘vanliga’ vården kan det vara väldigt svårt att få en tid. Därför kan du istället vända dig till läkare online apparna och tala med en psykolog online direkt.

Öppet alla dagar

98% patientnöjdhet

Vårdmöten på 25 språk

Avgift:
gratis

Öppettider:
Dygnet runt

Om Kry

Kry är Sveriges största plattformar för digital vård. Kry gör det möjligt att träffa erfarna doktorer, psykologer och sjuksköterskor direkt i mobilen, dygnet runt.
Kry ger en professionell bedömning, behandling, skriver ut recept samt remisser för vidare vård vid behov.

Användning

Säkra betalningar:

BankID:

Fungerar utomlands:

98% patientnöjdhet:

Avgifter

Läkarbesök:

 0 :-

Psykologbesök:

 100 :-

Läkarbesök barn:

 0 :-

Högkostnadsskydd:

Gynekolog:

Recept

Skriva recept:

Förnya recept:

Preventivmedel:

Narkotikaklassade:

Hemleverans:

Vård

Fysiska mottagningar:

Drop-in:

Boka tider:

Remisser:

Återbesök:

Intyg

Antal dagar:

10

Sjukskrivning:

VAB:

Sjukintyg:

Öppet dygnet runt

4,7 av 5 i patientnöjdhet

Helt gratis

Avgift:
0 kronor

Öppettider:
Dygnet runt

Om Doktor.se

Doktor.se är en av sveriges mest populära digitala vårdplattformar. Bolaget bedriver även fysiska vårdcentraler. Doktor.se grundades 2016, och är en av dem första digitala aktörerna på marknaden.

Användning

Säkra betalningar:

BankID:

Fungerar utomlands:

98% patientnöjdhet:

Avgifter

Läkarbesök:

100 :-

Psykologbesök:

 100 :-

Läkarbesök barn:

 0 :-

Högkostnadsskydd:

Gynekolog:

0 :-

Recept

Skriva recept:

Förnya recept:

Preventivmedel:

Narkotikaklassade:

Hemleverans:

Vård

Fysiska mottagningar:

Drop-in:

Boka tider:

Remisser:

Återbesök:

Intyg

Antal dagar:

14

Sjukskrivning:

VAB:

Sjukintyg:

KBT Behandling

Kognitiv Beteendeterapi

Kognitiv beteendeterapi har sina rötter i flera olika psykologiska skolor och traditioner, men det var inte förrän under mitten av 1900-talet som dessa olika trådar sammanflätades till det vi idag känner som kognitiv beteendeterapi.

En viktig föregångare till kognitiv beteendeterapi är behaviorismen, en riktning inom psykologin som uppstod i början av 1900-talet. Behaviorister, såsom B.F. Skinner och Ivan Pavlov, fokuserade på observerbart beteende och hur det formas genom belöning och bestraffning. De var särskilt intresserade av inlärningsprocesser, och många av de tekniker som används inom kognitiv beteendeterapi, såsom systematisk desensibilisering och betingning, har sina rötter i behavioristisk teori.

Kognitiv Beteendeterapi Behandling

Under 1950-talet och 1960-talet började psykologer bli mer intresserade av de kognitiva processerna, det vill säga hur vi tänker, uppfattar och tolkar vår omgivning. Denna inriktning, kallad kognitivism, ledde till utvecklingen av nya terapiformer som fokuserade på att ändra negativa och dysfunktionella tankemönster. Aaron T. Beck och Albert Ellis var två framstående figurer inom denna rörelse.

Kognitiv Beteendeterapi

Beteendeterapi

Aaron T. Beck, som ofta anses vara “fadern” till Beteendeterapi, började sin karriär som psykoanalytiker men blev alltmer kritisk till psykoanalysens fokus på det förflutna. Han menade istället att det var klientens aktuella tänkande som var viktigt för att förstå deras psykiska ohälsa. Beck utvecklade därför beteendeterapi, en behandlingsform som syftar till att identifiera och ändra negativa tankemönster, ofta kallade “kognitiva distorsioner”.

Albert Ellis, å andra sidan, utvecklade rationell-emotiv beteendeterapi (REBT), en terapiform som liknar kognitiv terapi men som också inkluderar ett starkt fokus på att ändra irrationella övertygelser och att hantera emotionella reaktioner.

Under 1970-talet började dessa två riktningar – beteendeterapin och kognitiv terapi – att sammanflätas till det som idag kallas för kognitiv beteendeterapi. Denna integration gjorde det möjligt att behandla psykisk ohälsa på ett mer holistiskt sätt, genom att ta hänsyn till både tankar, känslor och beteenden.

Sedan dess har kognitiv beteendeterapi fortsatt att utvecklas och differentieras. Idag finns det flera olika varianter av kognitiv beteendeterapi, inklusive Acceptance and Commitment Therapy (ACT), dialektisk beteendeterapi (DBT) och mindfulness-baserad kognitiv terapi (MBCT), som alla bygger på principerna om kognitiv beteendeterapi men som även inkluderar andra tekniker och filosofier.

Vad kan man få hjälp med av KBT?

Kognitiv beteendeterapi (KBT) är en mångsidig behandlingsmetod som används för att hantera ett brett spektrum av psykiska hälsoproblem och även inom området för personlig utveckling. Här är en lista över de vanligaste användningsområdena:

Psykiska besvär:

Depression – KBT hjälper till att identifiera negativa tankemönster och beteenden som kan bidra till depression och lär ut strategier för att ändra dessa.

Ångestsyndrom – KBT är ofta förstahandsvalet för behandling av generaliserat ångestsyndrom, paniksyndrom, social ångest och specifika fobier.

Posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) – KBT, och särskilt Trauma-Focused CBT, kan hjälpa individer att bearbeta trauman och minska symptom på PTSD.

Tvångssyndrom och relaterade störningar – KBT, inklusive en teknik känd som Exposure and Response Prevention, är effektiv vid behandling av tvångssyndrom (OCD) och relaterade tillstånd som kroppsdysmorft syndrom (BDD).

Ätstörningar – KBT används för att behandla bulimi, anorexia nervosa och hetsätningssyndrom.

Sömnstörningar – KBT för sömnlöshet (CBT-I) har visat sig vara en effektiv behandling för kroniska sömnproblem.

Missbruksproblem – KBT används för att behandla alkohol- och substansmissbruk, genom att hjälpa individer att identifiera triggers och utveckla hanteringsstrategier.

Personlig utveckling:

Stresshantering: KBT lär ut effektiva metoder för att hantera stress, inklusive avslappningstekniker, tidsplanering och problemlösning.

Självkänsla och självförtroende: KBT kan hjälpa individer att förbättra sin självbild och självförtroende genom att utmana negativa övertygelser om sig själva.

Kommunikation och sociala färdigheter: KBT kan användas för att utveckla effektiva kommunikations- och sociala färdigheter, vilket kan förbättra relationer och arbetsliv.

Hantering av ilska: KBT är en effektiv behandling för ilskehantering, och lär ut strategier för att identifiera triggers, kontrollera intensiva känslor och uttrycka ilska på ett hälsosamt sätt.

Prokrastinering och tidsplanering: KBT kan användas för att hjälpa individer att förstå och övervinna prokrastinering, och för att utveckla effektiva strategier för tidsplanering och målsättning.

Boka tid hos Psykolog online och påbörja behandling

Tala med en psykolog enkelt via någon av de rekommenderade apparna. Ladda ner, verifiera dig med bank id och sedan följer du anvisningarna för att sedan få komma i kontakt med rätt typ av vårdgivare

Apparna är helt kostnadsfria att ladda ner och använda. 

Öppet alla dagar

98% patientnöjdhet

Vårdmöten på 25 språk

Avgift:
gratis

Öppettider:
Dygnet runt

Om Kry

Kry är Sveriges största plattformar för digital vård. Kry gör det möjligt att träffa erfarna doktorer, psykologer och sjuksköterskor direkt i mobilen, dygnet runt.
Kry ger en professionell bedömning, behandling, skriver ut recept samt remisser för vidare vård vid behov.

Användning

Säkra betalningar:

BankID:

Fungerar utomlands:

98% patientnöjdhet:

Avgifter

Läkarbesök:

 0 :-

Psykologbesök:

 100 :-

Läkarbesök barn:

 0 :-

Högkostnadsskydd:

Gynekolog:

Recept

Skriva recept:

Förnya recept:

Preventivmedel:

Narkotikaklassade:

Hemleverans:

Vård

Fysiska mottagningar:

Drop-in:

Boka tider:

Remisser:

Återbesök:

Intyg

Antal dagar:

10

Sjukskrivning:

VAB:

Sjukintyg:

Öppet dygnet runt

4,7 av 5 i patientnöjdhet

Helt gratis

Avgift:
0 kronor

Öppettider:
Dygnet runt

Om Doktor.se

Doktor.se är en av sveriges mest populära digitala vårdplattformar. Bolaget bedriver även fysiska vårdcentraler. Doktor.se grundades 2016, och är en av dem första digitala aktörerna på marknaden.

Användning

Säkra betalningar:

BankID:

Fungerar utomlands:

98% patientnöjdhet:

Avgifter

Läkarbesök:

100 :-

Psykologbesök:

 100 :-

Läkarbesök barn:

 0 :-

Högkostnadsskydd:

Gynekolog:

0 :-

Recept

Skriva recept:

Förnya recept:

Preventivmedel:

Narkotikaklassade:

Hemleverans:

Vård

Fysiska mottagningar:

Drop-in:

Boka tider:

Remisser:

Återbesök:

Intyg

Antal dagar:

14

Sjukskrivning:

VAB:

Sjukintyg: